Ngày 17-10, Thanh tra TP Hồ Chí Minh công bố Quyết định Thanh tra số 303/QĐ-TTTP tại Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Theo đó, thanh tra TP Hồ Chí Minh sẽ thanh tra về việc quản lý các hoạt động liên quan đến Khu tưởng niệm các Vua Hùng từ ngày 1-1-2013 đến 30-6-2016; Thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư đường vành đai Bắc (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) theo thời gian thực hiện dự án; Thanh tra việc thực hiện Dự án Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh theo thời gian thực hiện dự án. Qua đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Thanh Tàu