Hôm qua (6/10), Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) công bố Quyết định thanh tra Dự án xã hội hóa khu neo đậu tránh bão, chờ đợi vào các bến cảng trên sông Soài Rạp, do Công ty cổ phần Đầu tư khai thác cảng thực hiện.

Thanh tra Du an khu neo dau tranh bao tren song Soai Rap - Anh 1

Một khu neo đậu cảng bến. Ảnh minh họa: T.A

Ông Trần Ngọc Bảo, Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT làm Trưởng đoàn và 5 thành viên. Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra từ khi khởi công công trình đến thời điểm thanh tra và các thời kỳ khác có liên quan.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, nhiều nội dung đã được phổ biến như: Các quy định của pháp luật về quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra, giám sát hoạt động của các Đoàn Thanh tra; quyền lợi, nghĩa vụ của các đơn vị thuộc diện thanh tra; nội dung thanh tra và kế hoạch triển khai thực hiện công tác thanh tra...

Theo Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà, thanh tra, kiểm tra là một hoạt động thường xuyên trong công tác quản lý Nhà nước, nhằm phát hiện những bất cập để kịp thời chấn chỉnh theo đúng quy định. Đoàn Thanh tra cần công khai cụ thể thời gian, kế hoạch thanh tra, làm đúng trình tự, thủ tục theo thẩm quyền quy định; nội dung và kết luận thanh tra phải công khai, minh bạch; trong quá trình thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị.

T.A