Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết luận thanh tra đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Thanh tra Chinh phu ket luan ve viec chap hanh chinh sach cua SCIC - Anh 1

Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều vi phạm tại SCIC (Ảnh: Dân trí)

Chiều 22/11, Thanh tra Chính phủ đã có văn bản chính thức thông báo kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). Nội dung thông báo đề cập đến 6 khuyết điểm và vi phạm của SCIC trong các vấn đề:

- Tiếp nhận, chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước,

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp,

- Việc đầu tư kinh doanh vốn chưa hiệu quả,

- Bán phần vốn đầu tư của SCIC tại một số doanh nghiệp,

- Quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ, sắp xếp và phát triển doanh nghiệp,

- Công tác quản lý tài chính, mua sắm đầu tư xây dựng cơ bản.