Thanh tra TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa công bố Quyết định thanh tra số 303/QĐ-TTTP về việc thanh tra tại Ban Quản lý Khu công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc.

Thanh tra Ban Quan ly Khu cong vien Lich su - Van hoa Dan toc - Anh 1

Ban Quản lý Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc trực thuộc UBND TP Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 134/2007/QĐ-UBND. Ảnh: CN

Đoàn Thanh tra do bà Đinh Thị Thu - Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo số 2 làm Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2013 - 30/6/2016. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ thanh tra việc quản lý các hoạt động liên quan đến Khu tưởng niệm các Vua Hùng; thanh tra việc thực hiện dự án đầu tư đường vành đai Bắc (giai đoạn 1 và giai đoạn 2) theo thời gian thực hiện dự án; thanh tra việc thực hiện Dự án Đền thờ lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh theo thời gian thực hiện dự án. Qua đó, đề xuất các biện pháp chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các sai phạm phát hiện qua thanh tra nếu có.

Cảnh Nhật