(VTC News) - Chỉ cần một nhầm lẫn nhỏ là bạn biến ngay thành tội phạm, trong cuộc sống hãy nên cẩn thận.

AQ (funnyplace.org)