Mới đây, tại thành phố Bằng Tường – Trung Quốc đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Thanh toán mậu dịch qua biên giới (biên mậu) qua Internet Banking giữa Chi nhánh Lạng Sơn và Chi nhánh Móng Cái - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với Ngân hàng Công thương Đông Hưng - Trung Quốc (ICBC). Xem chi tiết...