22 tuổi lập gia đình cùng một nhạc sĩ, có con và rồi chia tay, Thanh Thúy đã trải qua những năm tháng ...