Mới đây, "thánh tán gái" lại gây xôn xao dư luận với sự xuất hiện trở lại của mình và màn tán gái nghe cực ngọt.

Video: "Thánh tán gái" đã trở lại và lợi hại hơn xưa: