ND - Ngày 14-9, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhằm sơ kết năm năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/T.Ư ngày 18-11-2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2010. Nhân dịp này, báo Nhân Dân đã phỏng vấn ông TRƯƠNG TẤN SANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.