Người hùng giữa chợ Bà Hà Thị Bình (tức bà Bình "bò") trở thành người nổi tiếng vì đã dũng cảm giải thoát cho em Nguyễn Thị Bình khỏi cảnh địa ngục trần gian. Cuộc đời của người phụ nữ bình dị này như một cuốn tiểu thuyết mà nhiều chuyện ít người biết đến… Thanh Niên tuần san còn tiếp tục mổ xẻ vấn đề bức xúc của em Bình và những chuyện liên quan với loạt bài: l Có hay không chuyện em Bình bị  bán ?