KTĐT - Ngày 16/4, Thành đoàn Hà Nội đã tổng kết tháng thanh niên 2013, học tập quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XI.

Theo đó, trong Tháng Thanh niên năm 2013 hàng ngàn đoàn viên đã xuống đường làm vệ sinh môi trường, xóa "điểm đen" về rác, tham gia phân làn giao thông, hình thành các tuyến phố thanh niên tự quản...

Tại đây, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức ngày hội đổi mũ bảo hiểm cho người khuyết tật, đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2013 và kỷ niệm 33 năm ngày bảo vệ và chăm sóc người khuyết tật Việt Nam.