Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Đoàn thanh niên các cấp sẽ tổ chức thảo luận, lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên ở trong và ngoài nước tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Việc lấy ý kiến được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm.
Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các cấp bộ Đoàn, Hội; cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên.
Nội dung lấy ý kiến về toàn bộ Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bao gồm Lời nói đầu; chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy nhà nước; hiệu lực của Hiến pháp và quy trình sửa đổi Hiến pháp; kỹ thuật trình bày các quy định của Hiến pháp.
Trong đó tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan trực tiếp đến phạm vi, lĩnh vực hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm.
Các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp thông qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm…
Các đơn vị báo chí, Website của Đoàn mở chuyên trang, chuyên mục, các diễn đàn, hộp thư góp ý trên báo giấy và báo điện tử, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để bạn đọc gửi ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Các cấp bộ Đoàn, Hội có hình thức khuyến khích cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên ngoài việc đóng góp ý kiến tại tổ chức nơi mình sinh hoạt, có thể đóng góp qua hệ thống báo chí của đoàn, cũng như tích cực tham gia đóng góp ý kiến của cá nhân trực tiếp tại Trang thông tin điện tử của Quốc hội http://duthaoonline.quochoi.vn .
Các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ở địa phuơng, đơn vị mình.
Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chi đoàn để lấy ý kiến đoàn viên, thanh niên (báo cáo đoàn cấp huyện trước ngày 05/02/2013). Đoàn cấp huyện tổ chức lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở, lấy ý kiến trong một số đối tượng, lĩnh vực (tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ đoàn cấp tỉnh trước ngày 01/03/2013).
Ban thường vụ cấp tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến trong cán bộ Đoàn chủ chốt và một số đối tượng, lĩnh vực; tổng hợp báo cáo của cấp huyện, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước ngày 05/03/2013.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ trực tiếp dự Hội nghị lấy ý kiến của một số tỉnh, thành đoàn gắn với kế hoạch đi cơ sở 2013./.

(TTXVN)