Mình có một bịch bỉm Goon size S hàng Nhật nội địa, mới bóc ra dùng 1 miếng thì con mình đóng đã có vẻ chật rồi, mình thanh lý 400N, giá thị trường bây giờ chỗ rẻ nhất là 450N. Mình không nhận tin nhắn mặc cả, không ship được hàng vì con nhỏ quá, mẹ nào lấy qua 87, ngõ 33 Nguyễn An Ninh. Mình tặng...

Mình có một bịch bỉm Goon size S hàng Nhật nội địa, mới bóc ra dùng 1 miếng thì con mình đóng đã có vẻ chật rồi, mình thanh lý 400N, giá thị trường bây giờ chỗ rẻ nhất là 450N. Mình không nhận tin nhắn mặc cả, không ship được hàng vì con nhỏ quá, mẹ nào lấy qua 87, ngõ 33 Nguyễn An Ninh. Mình tặng kèm mấy miếng Goon size newborn con mình còn dùng chưa hết. Mình tên Ngọc 0902082300