bạn ơi, giường để giá 800k nhé. Nếu được alo cho mình, mình mua cho cô giúp việc. Cám ơn

bạn ơi, giường để giá 800k nhé. Nếu được alo cho mình, mình mua cho cô giúp việc. Cám ơn