lên ^^

người đẹp ui dây thứ 2 mặt hình tim ý ,ở ngoài màu cũng vàng vàng như trong hình à ?/? lên ^^