nhìn hình khoái e coty mà k có thanh lý ẻm :)

Bà ơi cái tẩy tbc St Ives răng lại thanh lý thế ? Dùng thấy thế nào ? hức, zị mà t định bon chen xài thử chứ. thôi để tui tham khảo bà trước zị. Hạt to lắm hả bà ? tẩy sạch ko ? nhìn hình khoái e coty mà k có thanh lý ẻm :)