Ngày 1/11, UBND quận Ba Đình công bố quyết định thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) quận Ba Đình.

Văn phòng Đăng ký QSDĐ trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan chuyên trách tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất...

UBND quận Ba Đình cho biết, với việc thành lập Văn phòng Đăng ký QSDĐ sẽ từng bước chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa công tác quản lý, đăng ký biến động nhà, đất, tạo điều kiện hình thành và phát triển thị trường BĐS hợp pháp. Đồng thời cung cấp những dịch vụ hành chính tốt nhất phục vụ công tác quản lý Nhà nước và nhân dân.

DiaOcOnline.vn - Theo Kinh Tế Đô Thị