Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó trưởng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã trao cho tỉnh Anh Giang quyết định thành lập trường Trung cấp Phật học tại Chùa Viên Quang, thị xã Châu Đốc.