QĐND - Ngày 21-2, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân. Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã đến dự.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân với chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, hậu cần cho lực lượng công an, trong đó có chức năng đào tạo đại học và sau đại học, nghiên cứu khoa học về kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn TTATXH. Ban giám hiệu nhà trường đang khẩn trương kiện toàn tổ chức, chuẩn bị tốt công tác tuyển sinh năm 2011, bảo đảm chất lượng đào tạo ngay từ khóa học đầu tiên. Nhà trường đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề xuất mở mã ngành đào tạo trình độ đại học, trước mắt là hai ngành Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông. Tuấn Nam