NDĐT- UBND tỉnh Hà Giang ngày 17-12 cho biết, Bộ trưởng LĐTB&XH đã có quyết định thành lập trường Cao đẳng Nghề tỉnh Hà Giang trên cơ sở trường Trung cấp nghề của tỉnh.

Hiện trường Trung cấp Nghề có tất cả 9 phòng, khoa gồm khoa: Điện, Nông lâm, cơ khí động lực, công nghệ thông tin và xây dựng với quy mô đào tạo 1000 học sinh/năm. Chính quyền, nhân dân tỉnh Hà Giang hy vọng sau khi được nâng cấp, trường Cao đẳng Nghề sẽ trở thành trung tâm đào tạo có chất lượng tương đương các nước phát triển trong khu vực, góp phần đáp ứng mọi yêu cầu về trình độ lao động không chỉ của tỉnh Hà Giang mà còn của cả nước.