ĐÀ NẴNG - Sáng 24-12, Hội Nông dân P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu tổ chức hội nghị thành lập HTX Nông sản và du lịch sinh thái suối Lương. HTX có 21 thành viên tham gia góp vốn với tổng số vốn điều lệ là 400 triệu đồng. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh bao gồm: Sản xuất nông sản; dịch vụ tiêu thụ các sản phẩm của thành viên; dịch vụ cung cấp vật tư, dụng cụ và tư vấn kỹ thuật sản xuất nông dân; thực hiện hợp đồng kinh tế với xã viên và dịch vụ du lịch sinh thái. Hội nghị cũng bầu ra Hội đồng quản trị gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân P. Hòa Hiệp Bắc làm Chủ tịch và bầu 1 kiểm soát viên.

Ông Nguyễn Hồng Vân, Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng tin tưởng vào sự phát triển của HTX Suối Lương trong tương lai. Ông Vân cũng cho rằng, việc sản xuất, kinh doanh bước đầu hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi các thành viên phải có ý chí, sự nỗ lực và đoàn kết. Điều quan trọng nhất là duy trì các mục tiêu, đảm bảo quyền lợi cho các thành viên; tuân thủ các qui định của pháp luật; tài chính rõ ràng, minh bạch. Bên cạnh đó, chú trọng mở rộng thành viên, liên kết với các HTX khác và quan tâm đến hội nhập thị trường để phát triển bền vững.

Thanh lap HTX Nong san va du lich sinh thai suoi Luong - Anh 1

Ra mắt Ban HĐQT HTX Suối Lương.

Kim Hiếu