Ngày 20/10, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Đảng bộ cơ sở Khối Doanh nghiệp thị xã trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Thanh lap Dang bo co so Khoi Doanh nghiep Son Tay - Anh 1

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thị xã được thành lập theo Quyết định số 230 – QĐ/TU ngày 10/10/2016 của Thị ủy Sơn Tây gồm 28 chi bộ đảng trực thuộc, trên cơ sở chuyển và sáp nhập 21 đảng bộ, chi bộ đảng trực thuộc Thị ủy, 7 chi bộ đảng trực thuộc đảng bộ các xã, phường với 556 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 15 thành viên.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Sơn Tây có hơn 500 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động. Việc thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp là việc làm cần thiết nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy Sơn Tây trong sự phát triển của DN nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã nói chung.