Ngày 10/9, UBND tỉnh Ninh Bình, Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Theo Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn, những năm gần đây các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giá trị hàng xuất nhập khẩu liên tục tăng với tỷ lệ tăng hàng năm trên 10% với tổng kim ngạch vượt 6 tỷ USD. Số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan là khoảng 1.000. Do đó cần thiết phải thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Thanh lap Cuc Hai quan Ha Nam Ninh - Anh 1

Ông Phạm Hồng Thanh, quyền Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh cam kết sẽ thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao như thu ngân sách; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư, thúc đẩy an ninh an toàn; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh thực hiện yêu cầu chính phủ về cải cách.

Cục Hải quan Hà Nam Ninh trực thuộc Tổng cục Hải quan là cục hải quan thứ 35 trong tổ chức bộ máy ngành Hải quan.

Cục Hải quan Hà Nam Ninh quản lí nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, trụ sở Cục đặt ở thành phố Ninh Bình.

Bộ máy tổ chức gồm 3 Chi cục: Hải quan Ninh Bình, Hải quan Nam Định và Hải quan quản lý các khu công nghiệp Hà Nam và 3 đơn vị chức năng là Văn phòng cục, Phòng Nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan.

Trước đây, công tác quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình do Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đảm nhiệm.

L.Bằng