Đẩy mạnh phát triển đoàn viên (ĐV), thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) phải gắn với xây dựng tổ chức công đoàn (CĐ) vững mạnh. Đồng thời thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ). Đó là phương châm hoạt động của CĐ ngành Dệt - May Hà Nội.

Theo đồng chí Đinh Văn Viện – Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt – May Hà Nội, xác định công tác phát triển ĐV, thành lập CĐCS là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ 2015 – 2020, Công đoàn ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác này ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm. Đồng thời Công đoàn ngành xác định các giải pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân; có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có hình thức phê bình, nhắc nhở những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Thanh lap cong doan co so gan voi xay dung cong doan vung manh - Anh 1

Tại buổi họp triển khai thực hiện Năm phát triển đoàn viên 2016 và nhiệm kỳ 2015 -2020 của CĐ ngành Dệt - May Hà Nội.

Ban thường vụ CĐ ngành Dệt – May Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những mục tiêu và yêu cầu cụ thể như: Đẩy nhanh tiến độ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tạo bước đột phát để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2020 CĐ ngành phát triển 10.000 ĐV và thành lập 15 CĐCS; gắn phát triển ĐV, thành lập CĐCS với xây dựng CĐCS vững mạnh; thực hiện tốt công tác thương lượng tập thể; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, quan trong có liên quan đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Tuy nhiên, để thực hiện tốt những yêu cầu đề ra, đồng chí Đinh Văn Viện cho rằng, cần xây dựng nhóm nhiệm vụ và giải pháp truyền thống trong đó kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo phát triển ĐV, thành lập CĐCS công đoàn ngành, đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo bám sát cơ sở để đôn đốc. Tổ chức nhóm thực hiện giải pháp đột phá như: Đa dạng phương thức vận động, phát triển ĐV, thành lập CĐCS. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển ĐV, thành lập CĐCS theo phương pháp mới quy định tại Điều 17, Điều lệ CĐVN để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, NLĐ và cán bộ CĐ trong tình hình...

Đối với CĐCS, chủ động, tích cực đổi mới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động như: Rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức cho phù hợp với hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời đổi mới quy trình, cách thức xây dựng, thương lượng thỏa ước lao động tập thể theo hướng có sự tham gia tích cực, thực chất của NLĐ trong quá trình xây dựng nội dung. Ngoài ra, xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên giữa BCH CĐCS với người sử dụng lao động...; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của ĐV để sớm giải quyết những vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, kịp thời báo cáo với CĐ ngành các vấn đề bức xúc, khó xử lý trong quan hệ lao động để có các giải pháp hỗ trợ.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi họp triển khai thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” 2016 và hoạt động của nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - đánh giá cao sự sáng tạo của CĐ ngành trong việc lên kế hoạch phối hợp giữa CĐ ngành với CĐ quận, huyện nơi có các doanh nghiệp dệt, may đang hoạt động. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả mà CĐ Dệt – May Hà Nội đang phải đối mặt đó như: Việc quản lý số lượng đoàn viên, số lượng NLĐ rất lớn, lao động lại phân tán.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi họp triển khai thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” 2016 và hoạt động của nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - đánh giá cao sự sáng tạo của CĐ ngành trong việc lên kế hoạch phối hợp giữa CĐ ngành với CĐ quận, huyện nơi có các doanh nghiệp dệt, may đang hoạt động. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả mà CĐ Dệt – May Hà Nội đang phải đối mặt đó như: Việc quản lý số lượng đoàn viên, số lượng NLĐ rất lớn, lao động lại phân tán.

Phát huy thành tích đã đạt được trong công tác phát triển đoàn viên, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP cũng yêu cầu, CĐ ngành Dệt – May Hà Nội cần tiếp tục khảo sát cụ thể và nắm thật chắc tình hình hoạt động dệt, may của Hà Nội và tình hình công nhân viên chức lao động tại khu vực để nắm được sự biến động của LĐ cũng như tư tưởng của CBVC-NLĐ; tập trung bồi dưỡng kỹ năng về công tác tuyên truyền về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng thành lập CĐCS để NLĐ thấy rõ được quyền lợi khi tham tổ chức CĐ và đó cũng là thực hiện đúng luật CĐ, Bộ luật Lao động. Giao chỉ tiêu cho các CĐCS trong các doanh nghiệp có tổ chức CĐ mà còn NLĐ chưa được kết nạp ĐVCĐ thì phải tiếp tục kết nạp; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với CĐ các quận, huyện...; nắm chắc tình hình NLĐ trong các KCN dệt, may để hạn chế tối đa việc đình công của NLĐ.

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến, đồng chí Đinh Văn Viện khẳng định, trong thời gian tới, CĐ ngành Dệt – May Hà Nội đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể, giai đoạn I (2015 – 2017), phát triển 5.000 ĐV và thành lập 8 CĐCS; giai đoạn 2 (2018-2020), phát triển 5.000 ĐV và thành lập 7 CĐCS. Trong nhiệm kỳ, phấn đầu thành lập 1-2 CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều 17. Điều lệ Công đoàn VN...

Trang Thu