(HQ Online)-Bộ Tài chính vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý thu thuế GTGT.

Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Trưởng ban, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Đặng Ngọc Tuyến làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật và quy định của các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý thu thuế GTGT; chỉ đạo công tác đấu tranh phòng chống, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; phối hợp với cơ quan công an để kịp thời truy tố các tổ chức, cá nhân có sai phạm về nộp thuế GTGT trước pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo cũng phải đôn đốc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp đơn vị của Bộ Tài chính trong thực thi nhiệm vụ; chỉ đạo việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan của ngành Tài chính trong việc để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý thu thuế GTGT.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo được phép sử dụng bộ máy giúp việc của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được giao.

H.Vân