(ĐĐK) UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 4203/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo gồm 39 thành viên do ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh làm Trưởng ban. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch, chương trình, đề án và giải pháp ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm trên các lưu vực sông, kênh rạch thành phố....

Bảo Hạnh