Hôm nay, 10-10, ngày thứ 7 của trận đại hồng thủy, tại nhiều nơi thuộc các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, nước lũ đã rút cơ bản nhưng vẫn còn ngập trắng đồng.