Sáng ngày 10/9, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2016, với chuyên đề dân chủ - pháp luật.

Thanh Hoa: Tap huan nghiep vu CTMT 2016 cho 768 can bo mat tran co so - Anh 1

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2016 cho
|768 cán bộ mặt trận cơ sở tại Thanh Hóa.

Trong thời gian từ ngày 10 đến 13/9, Ban thường trực UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa sẽ mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho 768 học viên là cán bộ mặt trận các huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Tại các buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt những chuyên đề về: giám sát và phản biện xã hội; công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; luật MTTQ Việt Nam.

Lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở có ý nghĩa quan trọng, là yêu cầu cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm tạo bước chuyển biến thực sự trong việc đổi mới nhận thức và tổ chức hoạt động của MTTQ các cấp.

Qua lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ Mặt trận nắm vững, cập nhật những kiến thức cơ bản về công tác MTTQ Việt Nam, các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về công tác MTTQ Việt Nam để vận dụng trong tổ chức thực hiện công tác Mặt trận ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Chung