Đúng 15 giờ chiều ngày 28.5, tại Hà Nội, Liên chi hội Di sản văn hóa VN Lam Kinh, Hội Cổ vật Thanh Hoa (Liên CHDSVHVNLKTH) đã chính thức tặng độc bản trống đồng và đoản kiếm lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp kỷ niệm 60 năm (28.5.1948) ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh phong hàm đại tướng cho ông Võ Nguyên Giáp.