(Toquoc)- Một chiếc xe đạp cà tàng, kẹp thêm cái xẻng và một cái thúng, được may bọc thêm lớp vỏ ngoài bằng những mảnh bì xi măng một cách chắc chắn. Đó là tất cả “đồ nghề” của những người hành nghề “cửu vạn”. Để kiếm được vài chục ngàn một ngày, bất cứ ai thuê làm việc gì, dù nặng nhọc mấy cũng được. Họ đều nhận làm hết, vì họ là cửu vạn!