(ĐĐK) Ngày 25-9, tại thị xã Sầm Sơn, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thanh Hóa đã tổ chức hội thảo khoa học về “ Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2010 – 2020”.

Thông qua hội thảo, hầu hết các tham luận của các nhà khoa học, các nhà quản lý, hoạt động văn hóa du lịch đều nhấn mạnh, du lịch Thanh Hóa muốn phát triển phải có một chiến lược trong quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng một cách tập trung không dàn trải, đào tạo nguồn nhân lực du lịch một cách bài bản, hoàn thiện cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư phát triển du lịch nhằm thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu, điểm du lịch có quy mô lớn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng những sản phẩm du lịch mới, thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa cơ sở để bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tạo môi trường xã hội thuận lợi cho du lịch phát triển. Lê Nam