Đêm 16.4, UBND tỉnh Thanh Hóa triệu tập cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch tai xanh. Dịch đã lan ra 22 huyện, thị.