Thanh Bùi cùng top 5 đội mình ca bài tiếng Anh Stand by Me.

Thanh Bùi cùng top 5 hát Stand By Me