Phóng to

Thang soc Romania, Albania nuoi hy vong gianh ve vao tu ket - Anh 1

Phóng to

P.V

Nguồn: Người đưa tin