(Vietstock) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tính đến 30/09, cơ quan này đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 14,577 nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN), trong đó có 1,377 nhà đầu tư tổ chức và 13,200 nhà đầu tư cá nhân.

Tính riêng trong tháng 09 đã có thêm 75 NĐTNN, bao gồm 17 tổ chức và 58 cá nhân được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán. Được biết, cũng trong tháng 9, NĐTNN đã mua ròng 1,160.72 tỷ đồng ở HOSE và 16 tỷ đồng trên HNX, nâng tổng giá trị mua ròng 9 tháng đầu năm của khối này lên đến 10,088 tỷ đồng trên cả hai sàn, trong đó có 9,518.29 tỷ đồng mua ròng tại HOSE và 570 tỷ đồng trên HNX.