Trong tháng 9 này, công ty cam kết sẽ hoàn thành đăng ký chứng nhận hợp quy và công bố chứng nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn VN.

Liên quan đến thông tin “ Thu hồi các sản phẩm của Công ty Asean Window ” đăng trên Báo Thanh Niên ngày 5.9, Công ty TNHH cửa sổ Việt Châu Á (Asean Window), cho biết hiện đang thực hiện thay đổi và đăng ký lại chứng nhận phù hợp quy chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng.

Việc thay đổi và đăng ký lại chứng nhận từ Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 (Quatest 2) sang đơn vị khác chứng nhận cho dòng sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa bằng khung nhựa (U-PVC) và bổ sung làm hợp quy cho dòng sản phẩm cửa sổ, cửa đi - cửa kim loại (nhôm).

Công ty này giải thích, theo quy định mỗi năm tổ chức được cấp chứng nhận hợp quy đều phải tham gia giám sát đánh giá. Tuy nhiên, do công ty đã có kế hoạch thay đổi đơn vị đánh giá hợp quy nên đã không tham gia gia hạn giám sát với Quatest 2. Điều này khiến ngày 3.8 Quatest 2 thu hồi chứng nhận hợp quy đã cấp cho Công ty Asean Window.

Trên cơ sở này, Sở Xây dựng TP.HCM đã có thông báo về việc hủy bỏ thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa đi, cửa sổ - cửa kim loại và bằng khung nhựa cứng U-PVC của công ty. Đồng thời đề nghị công ty có báo cáo về sự không phù hợp và thu hồi các sảm phẩm trong trường hợp các sản phẩm không phù hợp này có nguy cơ cao gây mất an toàn cho người sử dụng.

Đình Sơn