(CafeF) - Quyết định số 1434/ QĐ-NHNN áp dụng lãi suất cơ bản của VND là 14% từ 1/7/2008.