(HNM) - Sau khi Bộ Tài chính ban hành quyết định tăng thuế nhập khẩu ô tô cũng như linh kiện ô tô, trong tháng 6, tổng số các loại xe nhập khẩu về Việt Nam đã giảm.