(PL)- Hôm qua (27-5), Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng cho biết cơ quan tư vấn thẩm tra thi công gói thầu số 2 ở nhịp cầu Cần Thơ bị sập đang còn ý kiến khác nhau. Nếu đi đến kết luận thống nhất, phần công trình này sẽ được thi công trở lại vào tháng 6.