(HNMO) - Ngày 17-11, Sở Công Thương giới thiệc về tình hình triển khai công tác kinh doanh xăng sinh học E5 trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Công ty CP Xăng dầu dầu khí Hà Nội (PVOil Hà Nội) đã kinh doanh xăng E5 từ năm 2008, với 1 cửa hàng tại địa chỉ tại 194 Thái Thịnh. Hiện, đơn vị này đang tiếp tục mở rộng mang lưới cơ sở bán xăng E5 và có 5 cửa hàng có bán loại xăng sinh học này. Sắp tới, Công ty sẽ triển khai bổ sung thêm 3 cửa hàng để bán xăng E5.

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thưong, Sở Công Thương Hà Nội đang khẩn trương đang đẩy mạnh tuyên truyền, phỏ biến các quy định về vận chuyển, tồn trữ, quản lý nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn trong sử dụng xăng E5; hướng tới việc tăng cường sử dụng loại nhiên liệu này trên địa bàn.

Dự kiến đến tháng 12 năm nay sẽ có 28 cửa hàng có bán xăng E5 và đạt con số 42 cửa hàng vào tháng 2/2015. Bên cạnh đó, Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh chủ động trong việc xây dựng, bảo đảm công suất các trạm trộn, có phương án đầu tư hợp lý để đáp ứng nhu cầu thực tế trên thị trường.