(VOH) - Theo thông tin từ tập đoàn điện lực VN, mặc dù hệ thống khí MP3 ngừng cung cấp một khoảng thời gian trong tháng 10, nhưng trong tháng, hệ thống điện vận hành ổn định và khai thác đáp ứng nhu cầu phụ tải, không thực hiện điều hòa tiết giảm điện.

Nhà máy thủy điện Pleikrông. Ảnh: ialyhpc

Các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí khai thác ít hơn do tăng cường khai thác thủy điện. Khí Nam Côn Sơn cấp ổn định ở mức trung bình 18-19 triệu m 3 /ngày. Trong tháng 10/2011, sản lượng điện toàn hệ thống đạt 9,313 tỷ kWh, trong đó thủy điện chiếm phần lớn (khoảng 52,58%) do mực nước về các hồ đầy đủ. Dự kiến phụ tải của hệ thống điện trong tháng 11/2011 là 299 triệu kWh/ngày, công suất lớn nhất dao động từ 16.500-16.700 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 11/2011 là khai thác cao các nhà máy thủy điện có nước về tốt, đồng thời đảm bảo kế hoạch tích nước cuối năm. Các nguồn nhiệt điện than, tuabin khí khai thác theo tình hình các nguồn thủy điện. Tách sửa chữa dần các tổ máy nhiệt điện để sẵn sàng phục vụ cấp điện mùa khô 2012, nhất là các tổ máy khu vực phía Nam.