Nảy giờ em đi tìm chổ may quần tây Nam, thấy trang nào cũng nói đến tiệm này. coi nãy giờ mà chưa kiếm được tiệm nào ở SG may quần tây nam đẹp, ai biết chỉ dùm em.

Nảy giờ em đi tìm chổ may quần tây Nam, thấy trang nào cũng nói đến tiệm này. coi nãy giờ mà chưa kiếm được tiệm nào ở SG may quần tây nam đẹp, ai biết chỉ dùm em.