(Hình ảnh mới gặp chiều nay ở ngôi chùa mà tết hàng năm mình hay viếng thăm. Mọi khi chùa này không có sư, tự nhiên năm nay có... sư trụ trì).