Bố của ông Lê Văn Nhất (Bình Định) chết trong quá trình làm hồ sơ để hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. Ông Nhất hỏi, nếu ông vẫn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp này thì được hưởng chế độ thế nào?

Chế độ với người hoạt động cách mạng đã từ...
Chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ
Ưu đãi với thân nhân người có công

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 2, Điều 48 Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/3/2013 của Chính phủ quy định, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 1,5 lần mức chuẩn.

Đề nghị ông Nhất liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chinhphu.vn

Từ khóa: thân nhân , trợ cấp , ưu đãi , chế độ

Share on Tumblr