Từ năm 2006 đến nay sản lượng vận tải hành khách của ngành đường sắt liên tục giảm, bình quân mỗi năm từ 5-8%. Ngành đường sắt đang triển khai chương trình nâng cấp hệ thống tàu khách, trong đó đặc biệt chú trọng tới nâng cấp chất lượng phục vụ và toa xe. Chi tiết...