Thái úy Lý Thường Kiệt và phòng tuyến sông Như Nguyệt đã đánh tan quân Tống xâm lược.