Đó là cam kết của chủ đầu tư Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Thái Nguyên - Công ty Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên tại buổi làm việc với Trưởng đại diện cơ quan kinh tế, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam mới đây.

Thai Nguyen: Se hoan thanh Du an thoat nuoc va xu ly nuoc thai trong thang 4/2017 - Anh 1

Lãnh đạo ngành xây dựng và TP Thái Nguyên kiểm tra hoạt động thi công tại dự án.

Theo đó, Dự án thoát nước và xử lý nước thải TP Thái Nguyên được triển khai từ năm 2010 do Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên thực hiện với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 gần 1.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn đối ứng của tỉnh Thái Nguyên là 538,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến nay dự án đã thực hiện được một số hạng mục như: Xây lắp tuyến ống thoát nước được 17/17,4km đạt 96% khối lượng công việc; xây dựng trạm nước thải đạt 99% khối lượng.

Về tiến độ giải ngân, đến nay dự án đã được bố trí 416,3 tỷ đồng, số vốn còn thiếu để hoàn thành dự án là 168 tỷ đồng (bao gồm nguồn trả nợ là 45,9 tỷ đồng).

Bên cạnh những hạng mục đã hoàn thành thì còn một số các hạng mục chưa thực hiện xong do nhiều nguyên nhân về thời gian, thời điểm khởi công các gói thầu, hồ sơ thiết kế còn thiếu cùng với bản vẽ thi công không chi tiết và đầy đủ, việc cấp vật tư không đồng bộ và chưa đúng thời điểm cấp vật tư, cùng với đó là việc tư vấn hỗ trợ lắp đặt chưa kịp thời.

Làm việc với Trưởng đại diện cơ quan kinh tế, Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, Công ty Thoát nước và Phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên đã cam kết phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch vào trước tháng 4/2017, đảm bảo việc thoát nước cho TP Thái Nguyên trong mùa mưa tới đây.

NTV