Chương trình do báo sinh viên Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp tổ chức trong khuân khổ chiến dịch How abnormal.

Thai Nguyen: Gan 3000 sinh vien tham gia 'Ngay hoi chung tay xoa bo dinh kien gioi' - Anh 1

Đinh Thành – Mai Hương