GD&TĐ - Sở GD&DDT Thái Nguyên vừa có quyết định ban hành quy định điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận viên chức.

Thai Nguyen: Dieu kien, tieu chi xet thuyen chuyen, tiep nhan giao vien - Anh 1

Theo đó, viên chức nộp hồ sơ đăng ký điều động, tiếp nhận phải có thời gian làm việc tại đơn vị đang công tác đủ 3 năm trở lên (tính từ ngày được tuyển dụng đến thời điểm nhận hồ sơ điều động, tiếp nhận) và trong 3 năm gần nhất (tính đến thời điểm đăng ký điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận) được đánh giá viên chức theo Luật Viên chức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt từ khá trở lên.

Xét điều động, tiếp nhận viên chức căn cứ vào các tiêu chí sau: Biên chế, nhu cầu sử dụng viên chức của mỗi cơ sở giáo dục;

Địa bàn viên chức đang công tác (ưu tiên trước đối với viên chức công tác ở vùng núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn);

Thời gian công tác của viên chức tại ở đơn vị hiện tại; Hoàn cảnh bản thân, hoàn cảnh gia đình viên chức; Các chế độ, chính sách ưu tiên như khi tuyển dụng viên chức theo quy định của Nhà nước; Thành tích đạt được trong công tác của viên chức.

Giáo viên xin điều động, tiếp nhận về trường THPT Chuyên Thái Nguyên phải là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn đối với giáo viên dạy môn chuyên (phải qua kiểm tra về chuyên môn).

Hồ sơ để xem xét điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận do viên chức nộp tại “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” thuộc Văn phòng Sở GD&ĐT Thái Nguyên. Đợt 1 từ ngày 15/6 đến 30/6 hàng năm; đợt 2 từ ngày 16/12 đến ngày 31/12 hàng năm (trong giờ hành chính). Trường hợp đặc biệt không trong thời gian nêu trên do Giám đốc Sở quyết định.