Bất chấp sức ép của những người biểu tình, Thủ tướng Samak Sundaravej vẫn tuyên bố không từ chức.